Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

P

AU

PNO

autor Admin User - pátek, 27. ledna 2023, 11.28
 

Zkratk PNO je "podíl nákladů na obratu" můžete se také setkat s "Cost of Sales Ratio" nebo také "Gross Margin Ratio" jsou to ukazatele, které udávají, jaký podíl nákladů (výrobky nebo služby) tvoří celkový obrat společnosti. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr nákladů na výrobky nebo služby k celkovému obratu. Tento ukazatel ukazuje, jak efektivně společnost využívá své zdroje a jaký je její ziskový potenciál. Čím nižší podíl nákladů na obratu, tím vyšší ziskovost společnosti.

Vzorec pro výpočet je:

(náklady / celkový obrat) x 100  = Podíl nákladů na obratu

Pokud jsme tedy měli obrat 10,000,- a náklady 1.000,- Kč pak výpočet:

(1000 / 10000) x 100 = Podíl nákladů na obratu 

(1000 / 10000) x 100  = 10

Podíl nákladů na obratu je 10 % tedy jste museli investovat 10 % z celkově získaných tržeb.